Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


    Σας κάνουμε γνωστό ότι το Διοικητικό συμβούλιο του Εργατ/κού Κέντρου Ζακύνθου που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες στις 6 Μαΐου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και η σύνθεση της νέας Διοίκησης έχει  ως εξής:

Πρόεδρος
Κωνσταντίνου Γιώργος
Αντιπρόεδρος
Χούμπα Αρτάν
Γεν. Γραμματέας
Σαρακίνης Θεόδωρος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Βουρδέρης Νίκος
Οργαν.Γραμματέας
Κλάδης Παναγιώτης
Ταμίας
Μουζάκης Διονύσιος
Αναπλ.Ταμίας
Ιωσηφίδη Άννα
Έφορος
Γουσέτης Διονύσιος
Σύμβουλος
Ζουρμπάνος Δραγανίγος – Σπύρος
Σύμβουλος
Καρακώστα Παρασκευή
Σύμβουλος

Καπνίσης Γεράσιμος


Εργατ/κό Κέντρο Ζακύνθου