Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
            Η Καθαρά  Δευτέρα από το νόμο δεν χαρακτηρίζεται  επίσημη αργία για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Αν όμως η Καθαρά Δευτέρα χαρακτηρίζεται ως αργία και περιλαμβάνεται σε διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από έθιμο και επιχειρησιακή συνήθεια η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.
Στην περίπτωση που έχει χαρακτηρισθεί πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση και αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραμείνει κλειστή οι εργαζόμενοι  δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Από τη Διοίκηση