Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Σας κάνουμε γνωστό ότι το Διοικητικό συμβούλιο του Εργατ/κού Κέντρου Ζακύνθου που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες στις 6 Μαΐου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και η σύνθεση της νέας Διοίκησης έχει ως εξής:

 Πρόεδρος Κωνσταντίνου Γιώργος
 Αντιπρόεδρος Χούμπα Αρτάν
 Γεν. Γραμματέας Σαρακίνης Θεόδωρος Αναπλ.
Γεν. Γραμματέας Βουρδέρης Νίκος
 Οργαν.Γραμματέας Κλάδης Παναγιώτης
 Ταμίας Μουζάκης Διονύσιος Αναπλ.Ταμίας Ιωσηφίδη Άννα
 Έφορος Γουσέτης Διονύσιος Σύμβουλος Ζουρμπάνος Δραγανίγος – Σπύρος Σύμβουλος Καρακώστα Παρασκευή Σύμβουλος Καπνίσης Γεράσιμος

 Εργατ/κό Κέντρο Ζακύνθου