Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ


  Το ΔΣ του Εργατ/κού Κέντρου, στηρίζει την απόφαση των εργαζομένων στην καθαριότητα στη Ζάκυνθο να προχωρήσουν σε στάση εργασίας στις 27/3, με σκοπό να προσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. 
Το δικαίωμα στην εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο.

Απαιτούμε
    • Καμία απόλυση των εργαζομένων στην καθαριότητα
    • Μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας
    • Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής 
    • Συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς – συντάξεις
    • Κανείς κάτω από ευρώ 751
  

Από τη Διοίκηση