Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
      Μετά και από καταγγελίες συναδέλφων που τους υποχρεώνουν οι εργοδότες τους να τους επιστρέφουν το ποσό που τους κατέβαλαν για Δώρο Χριστουγέννων! σας κάνουμε γνωστό ότι:
       Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο και πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την 21 Δεκεμβρίου.
Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής του.

         Συνεπώς δεν υποχρεούται κανείς να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν για Δωρο Χριστουγέννων και καλούμε τους εργαζόμενους, όπου συμβαίνει, να το καταγγέλουν στο οικείο σωματείο τους.

Από τη Διοίκηση